I. Stučkienės ūkis
Alytaus pl. 6
Mardosų km., Balbieriškio sen.
Prienų raj., LT-59240
Tel. 8 611 34493; 8 611 34492

Darbo laikas:
Tik iš anksto susitarus telefonu